Nieuws

Filter nieuwsberichten

Type
65
90
192
73
9
0

Datum
boek-oranje-25x10
Publicaties
26 oktober 2023
Voldoe tijdig aan uw PE-verplichting 2023

U heeft nog twee maanden de tijd om te voldoen aan uw PE-verplichting voor 2023. In Mijn NRVT vindt u een actueel overzicht van uw behaalde punten en het aantal punten dat u nog mist.

inflatie-huis-25x10
Publicaties
28 september 2023
Inflatiescenario Vastgoedindex september 2023

Het geactualiseerde inflatiescenario staat op onze website. Het nieuwste inflatiescenario past u toe vanaf het eerstvolgende kwartaal na publicatie van het scenario. De voorgeschreven inflatiepercentages gelden alleen voor de verhoging van de contracthuren van commercieel onroerend goed, voor zover van toepassing.

straat-huizen-beide-kanten-25x10
Publicaties
28 september 2023
Lessen uit de praktijk 25: PTD en SOW, wat is het verschil?

Tijdens het Doorlopend Toezicht van NRVT komen we leerzame situaties tegen. Die praktijklessen delen we graag met u. Hoe kunt u dit voorkomen? Lees hier de 25e publicatie.

adobestock-317601158
Publicaties
28 september 2023
E-learning Onafhankelijkheid en Objectiviteit

NRVT maakt u erop attent dat de e-learning Onafhankelijkheid en Objectiviteit voor alle Kamers verplicht is. De e-learning telt mee voor 1 verplicht PE-punt.

boek-oranje-25x10
Publicaties
28 september 2023
PE-2023: LET OP behaal uiterlijk 31 december 2023 uw punten, geen uitloop naar januari 2024 mogelijk

Het jaar loopt al bijna ten einde. Dat betekent dat u nog enkele maanden de tijd heeft om te voldoen aan uw PE-verplichting voor 2023. In Mijn NRVT vindt u een actueel overzicht van uw behaalde punten en het aantal punten dat u nog mist.

nieuwsbrief-4-25x10
28 september 2023
Nieuwsbrief 28 september 2023

PE-2023: LET OP behaal uiterlijk 31 december 2023 uw punten, geen uitloop naar januari 2024 mogelijk - E-learning Onafhankelijkheid en Objectiviteit - Inflatiescenario Vastgoedindex september 2023 - Lessen uit de praktijk - Uitspraken Tuchtcollege - Uitspraak Geschillencommissie Validaties

laptop-handen-25x10
Nieuws
18 juli 2023
Uitspraak Tuchtcollege NRVT: Ook bij desktoptaxatie is navolgbare referentieanalyse nodig

Op 17 juli 2023 heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een klacht met betrekking tot een desktoptaxatie.

bureauwaardering-25x10
Nieuws
17 juli 2023
Update inzake hybride taxaties

In januari van dit jaar is door NRVT middels een nieuwsbrief onder de aandacht gebracht, dat bij Register-Taxateurs die hebben meegewerkt aan de zgn. Desktopvariant, onvolkomenheden zijn aangetroffen.

boek-oranje-25x10
Publicaties
14 juli 2023
Denk aan uw PE-punten voor 2023

We herinneren u eraan dat u op 31 december 2023 aan uw jaarlijkse PE-verplichting moet hebben voldaan. In Mijn NRVT vindt u een actueel overzicht van uw behaalde punten en het aantal punten dat u nog mist.

architectuur-25x10
Nieuws
14 juli 2023
Nieuwe versie model Taxatierapport Woonruimte in 2024

De afgelopen periode is gewerkt aan een geüpdatete versie van het model Taxatierapport Woonruimte. Hierin is onder andere een nieuw hoofdstuk met betrekking tot duurzaamheid opgenomen.