Vragen over Doorlopend Toezicht

01. Mag ik, op basis van de AVG, taxatierapporten delen met NRVT?

In het kader van doorlopend toezicht vragen wij regelmatig taxatierapporten op bij Register-Taxateurs. De AVG vormt daarbij geen belemmering voor het aanleveren van rapporten. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de toestemming met uw opdrachtgever voor het delen van rapporten. In het model Opdrachtvoorwaarden is dat standaard opgenomen.

 

Wat als ik geheimhouding heb?

Als u geheimhouding heeft, dient u er zelf voor te zorgen dat die het aanleveren van rapporten bij NRVT niet in de weg staan. Alleen voor taxateurs met een wettelijke geheimhoudingsplicht geldt een uitzondering.