Vragen over Eigen Verklaring

01. Ik heb een formulier Eigen Verklaring ontvangen. Wat moet ik daarmee?

NRVT is gestart met doorlopend toezicht. In dat kader voert NRVT kwaliteitsonderzoeken uit. Een onderdeel daarvan is het uitsturen van vragenlijsten. NRVT vraagt in dezen om uw medewerking.

02. Wanneer moet ik de Eigen Verklaring uiterlijk voltooid hebben?

Uiterlijk 30 april 2019.

03. Is het invullen van de Eigen Verklaring verplicht?

Ja. Conform de aansluitingsovereenkomst (artikel 5.2), een document dat u getekend heeft bij uw inschrijving, bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan kwaliteitsonderzoeken. Deze vragenlijst is onderdeel van dat kwaliteitsonderzoek.

04. Ik heb recent een vragenlijst ontvangen. Moet ik deze nou weer invullen?

Ja, de Eigen Verklaring dient u altijd in te vullen.

05. Ik ben de email met uitnodiging en link naar de vragenlijst kwijt. Wilt u deze opnieuw toesturen?

U heeft de email niet nodig. Wanneer u inlogt in uw mijn NRVT, kunt u direct starten met de vragenlijst.

06. Ik heb een inhoudelijke vraag of technisch probleem met de vragenlijst. Wat kan ik doen?

Komt u er echt niet uit? Stel uw vraag dan via e-mail aan info@nrvt.nl. NRVT neemt dan contact met u op.

07. Ik heb vraag 1 ingevuld maar kan niet door naar vraag 2.

Controleer of alle velden zijn gevuld. Als u bij de laatste vraag nee hebt ingevuld, vul dan bij de toelichting n.v.t. in.

08. Ik ben in loondienst en mijn werkgever heeft een BAV. Moet ik deze gegevens vermelden?

Ja, uw werkgever kan u hierover informeren.

09. Ik werk voor een overheidsinstelling. Wat kan ik invullen bij vraag 1?

Vul ‘nee’ in.

10. Ik weet ongeveer hoeveel taxaties ik heb verricht, maar niet de exacte aantallen. Wat moet ik doen?

U heeft voldoende tijd om dit uit te zoeken. Wij maken u er op attent dat u ook volgend jaar deze vraag krijgt: houd daar rekening mee bij de inrichting van uw administratie.

11. Ik heb de vragenlijst ingevuld en wil de Eigen Verklaring nu ondertekenen. Hoe doe ik dat?

Download de Eigen Verklaring en onderteken deze. Upload de ondertekende Eigen Verklaring door deze te slepen naar het vakje onder vraag 11.

12. Ik heb de vragenlijst afgerond, maar ik wil een antwoord aanpassen. Of ik weet niet meer zeker of ik de vragenlijst voltooid heb. Wat te doen?

NRVT kan voor u nakijken of u de vragenlijst voltooid heeft en deze, indien nodig, weer voor u heropenen.

13. Wat gaat u doen met de antwoorden die ik geef?

NRVT gebruikt de gegeven antwoorden uitsluitend voor het uitvoeren van doorlopend Toezicht. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandeld.

14. Ik was nog niet ingeschreven in 2018. Moet ik de Eigen Verklaring toch invullen?

Nee, u hoeft de Eigen Verklaring niet in te vullen.