Vragen over het meester-gezeltraject

01. Hoe vind ik een meester Register-Taxateur?

Een Meester Register-Taxateur kunt u vinden via onze website. Op de pagina Vind een taxateur verfijnt u op expertise ‘meester’. Als u op ‘vind een taxateur’ klikt, ziet u alle geregistreerde meester Register-Taxateurs. U kunt de zoekopdracht verder verfijnen op regio. Informeer vervolgens zelf bij een meester of hij of zij u wil begeleiden. Ook is het mogelijk om door een collega die meester Register-Taxateur is, begeleid te worden. Kunt u geen geschikte meester vinden? Laat het ons weten via inschrijven@nrvt.nl, dan kunnen wij u daar samen met de opleiders en brancheorganisaties mogelijk bij helpen.

02. Hoe ziet het meester-gezeltraject er inhoudelijk uit?

Alle informatie over de inhoud van het meester-gezeltraject kunt u vinden op onze website en in het Opleidingsprofiel Register-Taxateur

03. Welke kosten betaal ik als gezel voor het meester-gezeltraject?

 • Eenmalige bijdrage: u betaalt eenmalig € 130,- exclusief btw aan NRVT.
 • Kosten PE-cursussen: tijdens het traject behaalt u de vereiste PE-punten. De kosten zijn afhankelijk van de opleider die u kiest. Klik hier voor de PE-cursusoverzichten.
 • Bijdrage meester (indien van toepassing): als u een meester heeft buiten de eigen organisatie kan het zijn dat die een bijdrage vraagt voor de tijd die hij aan de begeleiding besteedt. Hier zijn geen bijdragen voor vastgesteld, dat spreekt u met uw meester onderling af.
 • Assessment: u betaalt de kosten voor het afsluitende assessment bij SVMNIVO of Beroepsexamens Makelaars aan de betreffende exameninstelling.

04. Hoe kan ik me aanmelden voor het meester-gezeltraject?

Stuur de deelnameovereenkomst en de bijlagen – zoals beschreven in de checklist op de laatste pagina van de overeenkomst – naar inschrijven@nrvt.nl.

05. Hoe lang duurt het meester-gezeltraject?

Als richtlijn wordt voor de Kamers Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed en WOZ een duur gehanteerd van 2 jaar. Voor de Kamer Wonen is dat minimaal 1 jaar.

De maximale duur is vastgesteld op vijf jaar vanaf de datum dat partijen de deelname-overeenkomst hebben ondertekend. De meester stelt vast wanneer de gezel klaar is voor het afsluitende assessment.

06. Voldoe ik aan de theorievereisten?

Met de volgende diploma’s voldoet u aan de theorievereisten en kunt u zich aanmelden voor het meester-gezeltraject:

 • Basisdiploma Taxateur van SVMNIVO of Beroepsexamens Makelaars
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Hanzehogeschool Groningen
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Hogeschool Rotterdam
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Saxion Hogeschool
 • HBO Vastgoed & Makelaardij aan Fontys Hogeschool (tot 1-10-2021)
 • Real Estate and Housing / Management in the Built Environment, TU Delft (inclusief module taxeren)
 • Vastgoedkunde/Real Estate Finance, RUG/UvA (inclusief module taxeren)
 • MRE/MSRE opleiding met Real Estate Valuation
 • Real Estate Valuation, ASRE

Vanaf 01-01-2022 zal dit overzicht mogelijk wijzigen.

Indien u zich in de toekomst wilt registreren bij NVM, willen wij u erop attenderen dat NVM mogelijk andere opleidingsvereisten hanteert. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met NVM.

07. Waar kan ik vrijstelling voor de theoriemodules aanvragen?

Indien u in het bezit bent van een ander hbo- of wo-diploma dan vermeld wordt in het antwoord van vraag 6, kunt u vrijstelling aanvragen voor theoriemodules via SVMNIVO en Beroepsexamens Makelaars.

Zie ook:

Vrijstelling Beroepsexamens Makelaars

Vrijstelling SVMNIVO

08. Waar kan ik de theorieopleidingen volgen?

Theorieopleidingen kunt u volgen bij de volgende opleidingsinstituten:

 • Academie voor Vastgoed (alle Kamers)
 • Beroepsopleiding Makelaars (alle Kamers)
 • IPD/KPE (Kamers Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en WOZ)
 • OTS (Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed)
 • Aeres Hogeschool (Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed)
 • SENS Opleidingen (Kamer WOZ)
 • Thorbecke (Kamer WOZ)
 • Bestuursacademie (Kamer WOZ)

09. Ik heb al veel taxatie-ervaring. Moet ik dan toch het meester-gezeltraject doorlopen?

Voor iedere nieuwe registratie bij NRVT dient het meester-gezeltraject te worden doorlopen.

Dit opleidingstraject start met het invullen van een zogenaamde nulmeting, waarbij eerder verworven competenties worden beoordeeld. De meester bepaalt wanneer de gezel klaar is voor het assessment.

10. Kan ik alvast starten aan het meester-gezeltraject als ik het Basisdiploma Taxateur (of een daaraan gelijkgesteld diploma) nog niet heb behaald?

Nee, u kunt pas starten aan het meester-gezeltraject als u aan de opleidingsvereisten voldoet. U dient een kopie van uw behaalde diploma mee te zenden met de stukken voor aanmelding.

11. Kan ik alvast starten aan het meester-gezeltraject als mijn meester de opleiding tot meester nog moet volgen?

Nee, u kunt pas starten aan het meester-gezeltraject als u een meester heeft gevonden die de opleiding tot meester heeft afgerond en bij NRVT is geregistreerd als meester Register-Taxateur.

12. Hoe kan ik meester Register-Taxateur worden?

U kunt zich aanmelden voor de opleiding tot meester als u minimaal 5 jaar geregistreerd staat als Register-Taxateur (bij NRVT of voorgaande registers). In het Opleidingsprofiel Register-Taxateur staat op bladzijde 41 het profiel meester Register-Taxateur, met de vereiste kennis en ervaring.

Om meester Register-Taxateur te worden dient u de opleiding tot meester te volgen. Daarmee kunt u 7 facultatieve PE-punten behalen. Na de basisopleiding volgt periodieke bijscholing. De opleiding wordt ook in company aangeboden.

De opleiding tot meester kunt u volgen bij OnderwijsPro: Training meester Register-Taxateur