Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

9. Slotbepalingen

9.1

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Permanente Educatie NRVT.

9.2

Dit is een reglement als bedoeld in artikel 15.2 van de statuten van NRVT. De Centrale Raad is - met inachtneming van het bepaalde in de statuten van NRVT - te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze regeling, welk besluit van de Centrale Raad door het bestuur dient te worden bekrachtigd.

9.3

Deze regeling is vastgesteld op 27 maart 2023 en treedt in werking op 24 april 2023. Na inwerkingtreding vervalt het reglement vastgesteld op 22 april 2021.