Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

8. Maatregelen bij niet-nakoming reglement en hardheidsclausule

8.1

Indien een Register-Taxateur niet voldoet aan dit reglement kan het bestuur aan de Register-Taxateur alternatieve en/of aanvullende eisen voor Permanente Educatie en/of Toets(en) stellen, een klacht indienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak van NRVT of de Register-Taxateur uitschrijven uit het register.

8.2

Indien onverkorte toepassing van dit reglement in een bijzonder geval tot onredelijke of ongewenste uitkomsten leidt, kan het bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen in dit reglement.