Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

7. Registratie van PE-activiteiten

7.1

De Register-Taxateur registreert de door hem behaalde PE-punten over een kalenderjaar uiterlijk 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar op een door het bestuur aangegeven wijze.

7.2

Originele bewijsstukken van behaalde PE-punten dienen door een geregistreerd taxateur voor een periode van minimaal zes jaar te worden bewaard en op verzoek aan het bestuur te worden verstrekt.