Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

4. Vaststelling van PE-punten

4.1

Het bestuur bepaalt – na een verzoek daartoe van een erkend opleidingsinstituut – het aantal PE-punten dat wordt toegekend aan onderwijs, aangeboden door een erkend opleidingsinstituut.

4.2

Indien voldaan is aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3 wordt aan een opleiding 1 PE-punt toegekend per studiebelastingsuur.

4.3

Indien een opleidingsinstituut een opleidingsprogramma wenst te verzorgen dat niet direct aansluit op het opleidingsprofiel kan het bestuur – na advies van de expertcommissie – besluiten eventueel alsnog studiepunten aan dit programma toe te kennen mits de relevantie voor de beroepspraktijk aannemelijk is gemaakt.

4.4

Als een Register-Taxateur optreedt als docent van een cursus en hij door het geven van deze cursus zijn kennis of vaardigheid bijhoudt of vergroot kan hij de cursus registreren alsof hij die zelf heeft gevolgd.

4.5

Bij het toekennen van punten aan een activiteit die valt in categorie III, staat in beginsel één uur deelname gelijk aan één punt. Bij publiceren staat 500 woorden gelijk aan 1 punt.