Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

Inleiding

Bij het verrichten van een Professionele Taxatiedienst past de Register-Taxateur in de Kamer Wonen de meest recente internationaal geldende taxatiestandaard van TEGoVA (bekend als EVS) toe.

Deze praktijkhandreiking geeft een nadere uitleg en invulling aan de regels uit EVS en is van toepassing op de Register-Taxateur die een Professionele Taxatiedienst verricht ten aanzien van Vastgoedobjecten die hoofdzakelijk zijn bestemd en/of in gebruik voor bewoning. De hierin opgenomen handreikingen zijn geen dwingende voorschriften, maar bevatten expliciete, praktische sjablonen en aanbevelingen waaraan Register-Taxateurs in principe moeten voldoen om kwalitatief toereikende Professionele Taxatiediensten te verrichten. Aangezien de aanbevelingen gericht zijn op ‘doorsnee taxaties’ en de praktijk complexer kan zijn dan in de handreiking is weergegeven, kunnen Register-Taxateurs in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. De Register-Taxateur moet een afwijking beargumenteren en vastleggen in het Dossier en het Taxatierapport.

De in deze praktijkhandreiking opgenomen modellen en documenten kunnen ook (mede) afkomstig zijn van andere partijen dan NRVT. De bron van deze documenten is daarbij steeds in het betreffende document vermeld.

De Register-Taxateur in de Kamer Wonen maakt voor taxaties die ter validatie aan een validatie-instituut worden voorgelegd gebruik van het meest actuele model Taxatierapport en de bij het betreffende rapport behorende model Opdrachtvoorwaarden. Deze zijn als bijlage opgenomen in deze praktijkhandreiking. De meest recente versies worden gepubliceerd op de website van NRVT.

Tenzij in deze Praktijkhandreiking het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:

  • een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd;
  • een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd.