Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

7. Waardegrondslag

a. De Register-Taxateur hanteert bij de Professionele Taxatiedienst de Marktwaarde als Waardegrondslag.

b. Indien Opdrachtgever naast de Marktwaarde inzicht wil hebben in de getaxeerde waarde die betrekking heeft op een (nog) niet bestaande situatie (bijv. een geplande verbouwing of het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen) dan vermeldt de taxateur dit in de Opdrachtvoorwaarden en wordt naast de marktwaarde in het taxatierapport een Marktwaarde met een Bijzonder uitgangspunt opgenomen die duidelijk betrekking heeft op de fictieve situatie.