Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

9. Bijzondere uitgangspunten4

a. Bijzondere uitgangspunten kunnen uitsluitend worden gehanteerd indien zij redelijkerwijs als realistisch, relevant en geldig kunnen worden beschouwd in verband met de specifieke omstandigheden van de Professionele Taxatiedienst.

b. Indien een bijzonder uitgangspunt wordt gehanteerd, is de Register Taxateur gehouden om de realiteit, relevantie en geldigheid daarvan te toetsen.

c. De Register Taxateur benoemt alle voor de Professionele Taxatiedienst relevante bijzondere uitgangspunten in het Taxatierapport en voorziet deze van een toelichtende verklaring met motivatie waarom het uitgangspunt redelijk is.

d. Ook neemt de Register Taxateur in het Taxatierapport de Marktwaarde zonder bijzonder(e) uitgangspunt(en) op.

4 8. en  9. zijn toegevoegd m.i.v. 1 januari 2022