Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

3. Objectiviteit en onafhankelijkheid

In het Reglement Gedrags- en Beroepsregels wordt in artikel 11 en de toelichting daarop het fundamentele beginsel van objectiviteit en onafhankelijkheid beschreven. Om u te ondersteunen bij de toepassing van dit beginsel, is een aanvullende Toelichting Objectiviteit en Onafhankelijkheid1 opgesteld. Klik hier voor de toelichting

1 Deze aanvullende Toelichting is een verbetering en verduidelijking van de Toelichting Objectiviteit en Onafhankelijkheid van september 2017.