Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

14. Bureauwaardering8

In het Reglement Definities is vastgelegd wanneer mag worden volstaan met een Bureauwaardering. Hiervoor is, in samenwerking met de brancheorganisaties, een modelrapport opgesteld.

Dit modelrapport Bureauwaardering is richtinggevend voor de werkzaamheden die de Register-Taxateur minimaal dient te verrichten. Van dit modelrapport kan, in lijn met het ‘principle based’ karakter van de NRVT regelgeving, op het niveau van de individuele waardering, gemotiveerd worden afgeweken. Dit betekent dat de Register-Taxateur aannemelijk moet maken dat wanneer hij is afgeweken van het modelrapport, zijn conclusie niet anders is dan in de situatie dat niet zou zijn afgeweken.

Download hier het modelrapport Bureauwaardering

8 Deze bepaling is toegevoegd m.i.v. 1 juli 2021