Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

15. Situaties waarin geen Bureauwaardering kan worden uitgebracht9

a. Er is sprake van een nog niet opgeleverde nieuwbouwwoning;

b. Er is sprake van een verzoek om een toekomstige verbouwing mee te taxeren;

c. Er is geen sprake van volle eigendom bij de eigendomssituatie van het te taxeren object,

d. Er is geen sprake van erfpacht waarbij de canon ook eeuwigdurend is afgekocht;

e. Er is sprake van een andere bestemming dan ‘wonen’ of ‘woongebied’ of er is geen bestemmingsplaninformatie beschikbaar via Ruimtelijkeplannen.nl;

f. Er is sprake van een aanbiedingsplicht bij verkoop;

g. Wanneer er sprake is van een appartementsrecht, tenzij aannemeliijk kan worden gemaakt dat de actuele VVE situatie is verdisconteerd in de modelwaarde; 

h. Er is sprake van één van de volgende woningtypen:

  • Woonwagen of stacaravan
  • Woonwagenstandplaats of stacaravanstandplaats
  • Woonboot
  • Ligplaats
  • Waterwoning
  • Woon-/winkelpand

i. Er is sprake van een Rijksmonument;

j. Er is sprake van een ‘verhoogd risico’ op funderingsschade na controle bij KCAF;

k. Er is sprake van het taxeren van meerdere kadastrale percelen;

l. Er zijn afspraken gemaakt tussen koper en verkoper die van invloed zijn op de marktwaarde van de woning;

m. Er is sprake van bodemverontreiniging die in de eigendomsinformatie is genoemd.

9 Deze bepaling is toegevoegd m.i.v. 1 juli 2021