Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

12. Verklaring ten opzichte van de laatst bekende taxatie5

a. Wanneer de Register-Taxateur, of het taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, een woning minder dan 24 maanden geleden eerder heeft getaxeerd, vermeldt hij dit in het taxatierapport.

b. Wanneer de onder a. genoemde eerdere taxatie is verricht voor dezelfde opdrachtgever, neemt de Register-Taxateur in het Taxatierapport een beschrijving op van de belangrijkste verschillen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ taxatie, zowel met betrekking tot het Vastgoedobject, de locatie en de markt, als de getaxeerde waarde en de onderbouwing daarvan.

5 Deze bepaling is toegevoegd m.i.v. 1 april 2021. In het model taxatierapport woonruimte (versie april 2018) kan hier onder E.5. invulling aan worden gegeven.