Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

6. Opdrachtvoorwaarden2

De Opdrachtvoorwaarden worden overeengekomen tussen de Register-Taxateur, respectievelijk het Taxatiebedrijf, en de Opdrachtgever, en worden voorafgaand aan de uitvoering van de Professionele Taxatiedienst schriftelijk en gedetailleerd vastgelegd. In de Opdrachtvoorwaarden wordt (indien van toepassing) ten minste melding gemaakt van:

 • de identiteit en status van de Register-Taxateur(s);
 • de kamer(s) waarin de Register-Taxateur is ingeschreven;
 • de identiteit van de controlerend taxateur (indien van toepassing) en de kamer waarin deze is ingeschreven;
 • de Opdrachtgever en eventuele andere beoogde gebruikers;
 • het doel van de taxatie;
 • het te taxeren fysieke object;
 • het te taxeren belang (eigendom, erfpacht, opstalrecht etc.);
 • de Waardegrondslag;
 • de Waardepeildatum en andere relevante data;
 • de aard en bron van de informatie waarop de Register-Taxateur zich baseert;
 • de (significante) Uitgangspunten en Bijzondere Uitgangspunten;
 • de beperkingen in gebruik, distributie of publicatie van het Taxatierapport;
 • de honorering van de Register-Taxateur;
 • een verklaring inzake een eventuele eerdere betrokkenheid bij het Vastgoedobject of de betrokken partijen;
 • een bevestiging dat er geen sprake is van een potentiële belangenverstrengeling;
 • de verklaring dat de Professionele Taxatiedienst zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de EVS en/of de IVS en de toepasselijke reglementen van NRVT.

2  6 is toegevoegd per 1 januari 2022. Zie ook EVS 2020, EVS 4, art. 3