Tuchtuitspraken

13 februari 2023
Taxatierapport voldoende inzichtelijk en transparant, maar communicatie kan beter

Dossiernummer: 22476

Een taxateur stelt een taxatierapport op van een woning in opdracht van beide eigenaren. Het is de derde taxatie van de woning in het kader van een ec ...

11 januari 2023
Miscommunicatie over verbouwing

Dossiernummer: 22438

Klagers kopen een woning en vragen een taxatierapport (zonder verbouwing) aan voor de financiering. Daarna blijkt dat de woning toch nog verbouwd moet ...

11 januari 2023
Waarschuwing na onvoldoende zorgvuldigheid en transparantie

Dossiernummer: N22433

NRVT heeft in juni 2020 een aantal rapporten opgevraagd bij een taxateur in het kader van doorlopend toezicht. Bijna een jaar later wordt een audit ui ...

11 januari 2023
GZV-rapporten ook na heraudit onder de maat

Dossiernummer: N22446

Bij een audit in 2020 constateert NRVT dat de taxatierapporten van de taxateur niet geheel voldoen aan de reglementen van NRVT. Er zijn aanbevelingen ...

11 januari 2023
Waardering voor fiscale doeleinden: verkort rapport onvoldoende zorgvuldig en transparant

Dossiernummer: N22448

Bij een audit eind 2021 constateert NRVT dat een taxateur twee verkorte taxatierapporten met aanhef ‘resumé waardeoordeel’ heeft opgesteld. NRVT vindt ...

11 januari 2023
Onvoldoende verbetering bij heraudit

Dossiernummer: N22450

Bij een audit in 2019 constateert NRVT dat de taxatierapporten niet geheel voldoen aan de reglementen van NRVT. Daarom volgt in 2021 een heraudit. Daa ...

6 januari 2023
Verkorte rapporten leiden tot voorwaardelijke schorsing en boete

Dossiernummer: N22425

NRVT heeft begin 2020 een audit uitgevoerd bij een taxateur. De taxateur krijgt na de audit een aantal aanbevelingen om zijn rapporten te verbeteren. ...

6 januari 2023
Fictieve situatie niet benoemd als bijzonder uitgangspunt

Dossiernummer: N22435

NRVT heeft begin 2020 een audit uitgevoerd bij een taxateur. Daarbij zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd en met de taxateur besproken. Een ja ...

29 december 2022
NRVT in hoger beroep deels in gelijk gesteld

Dossiernummer: N21034HB / N211235HB / N211236HB

Uitspraak N21034HB in eerste aanleg:   Klacht na audit ongegrond Uitspraak N211235HB in eerste aanleg: Audit als leermoment: geen maatregel nodig ...

22 december 2022
Klacht over te lage waarde na verbouwing

Dossiernummer: 22455

Volgens klager is door de taxateur de waarde onvoldoende onderbouwd in het taxatierapport. Klager voert aan dat door de taxateur meerdere referentieob ...