Tuchtuitspraken

12 September 2022
Geen partijdigheid, wel onvoldoende navolgbaar rapport

Dossiernummer: 22402

Er zijn twee taxatierapporten opgemaakt van een landbouwperceel. De ene taxateur komt uit op een waarde van € 5,50 per vierkante meter, de ander op € ...

12 September 2022
Recreatiewoning met energiebesparende voorzieningen

Dossiernummer: 22403

Een taxateur heeft een rapport opgesteld van een recreatiewoning in het kader van een boedelscheiding. De klager is het niet eens met de waardering, d ...

12 September 2022
Te weinig aandacht voor staat van onderhoud in een gevoelige familiesituatie

Dossiernummer: 22410

Er is onenigheid over de verdeling van een nalatenschap, waarvan de woning deel uitmaakt. De advocaten hebben besloten dat een taxatie plaats dient te ...

9 September 2022
Taxeren voor ruziënde erfgenamen: extra zorgvuldigheid en transparantie geboden

Dossiernummer: 22404

Er is onenigheid tussen twee broers over een perceel grond. De ene broer is eigenaar van het perceel en laat een taxatierapport opstellen. De andere b ...

25 July 2022
Deugdelijk rapport bij WOZ-klacht

Dossiernummer: 220218

Een aantal bedrijven is het niet eens met de WOZ-aanslag. Naast beroepsprocedures bij de bestuursrechter – die de beroepen ongegrond verklaarde –, wor ...

25 July 2022
Waarde taxatierapport na zoveel slordigheden

Dossiernummer: 220207

Klager is eigenaar van de woning waarvoor het taxatierapport is opgesteld. Klager heeft een zestal klachtonderdelen aangevoerd tegen het rapport va ...

25 July 2022
Ontvankelijkheid erfgenamen

Dossiernummer: 220205

Klagers zijn de erven (kinderen) van G. Deze is overleden op 18 december 2021. Klagers zijn er daarna achter gekomen dat zijn woning in 2020 is verkoc ...

7 July 2022
Ook in hoger beroep geen aanwijzingen voor betrokkenheid bij verkoopproces

Dossiernummer: 210512HB

Uitspraak in eerste aanleg: Onafhankelijkheid bij terugkoop en op de valreep geen referentiepanden Klagers hebben een zogenoemde koopgarantwoning. ...

6 July 2022
Taxateur heeft te weinig kennis van zaken

Dossiernummer: 220312

Klaagster is mede-eigenaar van een perceel grond. De ex-echtgenoot van klaagster heeft de taxateur gevraagd een taxatierapport op te stellen van het p ...

6 July 2022
Te lage waarde bij echtscheiding door beïnvloeding door de opdrachtgever?

Dossiernummer: 220225

Klaagster is rechthebbende op een deel van de overwaarde van een woning. Klaagster en haar ex-partner hebben een langdurig conflict over de verdeling ...