Tuchtuitspraken

3 februari 2022
Taxeren buiten de Kamer onvoldoende onderbouwd

Dossiernummer: N21033

Bij een taxateur heeft in het kader van doorlopend toezicht een field audit plaatsgevonden. Vanwege de bevindingen bij de audit heeft NRVT een klacht ...

19 januari 2022
Een lastige erfpachtkwestie

Dossiernummer: 210719a

Een erfpachter wil zijn erfpachtrecht verkopen en legt een ontvangen bod (€ 350.000) voor aan de erfverpachter (‘blooteigenaar’) vanwege een voorkeurs ...

19 januari 2022
Een lastige erfpachtkwestie: adviseur treedt niet op als taxateur

Dossiernummer: 210719b

Een erfpachter wil zijn erfpachtrecht verkopen en legt een ontvangen bod (€ 350.000) voor aan de erfverpachter (‘blooteigenaar’) vanwege een voorkeurs ...

6 januari 2022
Nadere duiding en uitleg van een eerder taxatierapport door interne taxateur Belastingdienst is geen PTD

Dossiernummer: 210411

Een familie met diverse ondernemingen heeft onenigheid met de Belastingdienst. Zij klagen de interne taxateur in dienst van de Belastingdienst aan. De ...

6 januari 2022
Klacht omtrent wettelijke taxatie ongegrond: overeengekomen afwijkingen ontbreken terecht

Dossiernummer: 210412

Een familie met diverse ondernemingen dient, naast de klacht met dossiernummer 210411 tegen de interne taxateur van de Belastingdienst, ook een klacht ...

31 december 2021
Lekkage in vooroorlogse woning

Dossiernummer: 210802

Klager is ontevreden over de taxatie van een woning. Klager vindt dat de taxateur meer rekening had moeten houden met een lekkage die sinds 2017 aanwe ...

31 december 2021
Meten is weten, gissen leidt tot berisping

Dossiernummer: 210824

Klager heeft opdracht gegeven tot een taxatie van zijn woning. Hij vindt dat in de taxatie veel fouten staan in de omschrijving van de woning, en er i ...

30 december 2021
Verbod verkorte rapporten dringt maar langzaam door

Dossiernummer: 210314HB

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek door NRVT: klachten gegrond NRVT heeft een klacht ingediend tegen een taxateur va ...

23 december 2021
Niet invullen van de vragenlijst ‘Eigen Verklaring 2020’

Dossiernummer: N21001 - N21027

Op 23 december 2021 heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT. Het betreft hier het, ondanks diverse herinnering ...

23 december 2021
Leg ook bij een wettelijke taxatie de opdrachtvoorwaarden vast

Dossiernummer: 201020HB

Uitspraak in eerste aanleg: Huidige bestemming als uitgangspunt taxatie Klager gaat in hoger beroep tegen de beslissing van het tuchtcollege in eer ...