Uitspraken Tuchtcollege

 

 

Datum

Uitspraak

Klachtnummer

 

 

 

03-10-2019

Taxateur voert terecht opdracht rechter uit

20190604

03-10-2019

Berisping voor onjuiste bestemming

20190328

02-10-2019

Waarschuwing voor onvoldoende onderzoek

20190226

02-10-2019

De vergeten bovenverdieping

20190221

02-10-2019

Huurder eist waarde zelf aangebrachte verbeteringen

20190206

02-10-2019

Hoger beroep: waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing blijft overeind

20180917HB

27-08-2019

Op herhaling: niet-ontvankelijk

20181127

27-08-2019

Taxateur niet partijdig bij erfpachtherziening

20190211

15-08-2019

Taxateur onvoldoende inventief bij niet-alledaagse taxatie

20190409

15-08-2019

Onzorgvuldigheden bij taxatie bedrijfspand met peildatum in 2013

20190330

15-08-2019

Eerder verkoopadvies is geen taxatie

20190326

15-08-2019

Schorsing na grove schending gedragsregels

20180908HB

30-07-2019

Voorwaardelijke boete voor valsheid in geschrifte

20190418

30-07-2019

Waarschuwing na belangenverstrengeling

20190410

30-07-2019

Klacht over te lage waardering ongegrond

20190319

30-07-2019

Klacht over verschil in taxaties ongegrond

20190228

18-07-2019

Nu nog berisping voor verkort rapport, later boete

20190329

18-07-2019

Taxateur niet onnodig kritisch over gebreken

20190320

18-07-2019

Berisping voor niet inspecteren woning

20190220

18-07-2019

Taxateur mag uitgaan van opdracht advocaat

20190125

26-06-2019

Betreden woning niet nodig bij taxatie perceel

20190207

26-06-2019

Terechte taxatie in verhuurde staat bij huurcontract

20190105

26-06-2019

Berisping: AVG hindert niet in contact met eigenaar

20190129

26-06-2019

Boete en waarschuwingen voor niet meewerken aan doorlopend toezicht

20190201f 20190201e 20190201j

05-06-2019

Geen standaardrapport voor complexe casus winkelcentrum

20181126

10-05-2019

Ondanks slechte staat woning, taxatiewaarde niet te hoog

20190104

10-05-2019

Tuchtuitspraak terecht gedeeld met opdrachtgever

20180921

30-04-2019

Berisping na groot verschil inhoud woning

20180914

30-04-2019

Ongegronde klacht over kamerverhuur

20181203

23-04-2019

Taxateur berispt voor ‘vrije rapportage’

20181019

23-04-2019

Taxateur duidt nuanceverschillen tussen objecten

20181218

23-04-2019

Tuchtcollege volgt NRVT en geeft waarschuwing

20190103

12-04-2019

Opdracht niet geinterpreteerd binnen doel

20180617hb

12-04-2019

Rechtbankadviseur handelde binnen grenzen bekwaamheid

201800517hb

12-04-2019

Taxateur overschrijdt grens in verzet tegen wenswaarde

20181002

12-04-2019

Berisping na verkort rapport recreatiewoning

20181128

10-04-2019

Taxateur is onpartijdig in echtscheidingsprocedure

20190116

22-03-2019

Terechte taxatie van een woonhuis met agrarische bestemming

20180305hb

22-03-2019

Waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing taxatie jachthaven

201809017

22-03-2019

Intuitie in plaats van referenties

20181025

28-02-2019

Onoverzichtelijk taxatierapport

20180613hb

28-01-2019

Geen verkort rapport bij verkoop woning boedelscheiding

20181015

28-01-2019

Recreatiewoning niet te hoog gewaardeerd

20180918

24-01-2019

Taxateurs houden de rug keurig recht

20180910

06-12-2018

Taxateur in privé niet schuldig aan fraude

20180829

05-12-2018

Waarschuwing: taxatierapport niet transparant

20180702

01-11-2018

Terecht afgegeven plausibiliteitsverklaring

20180425b

01-11-2018

Terechte taxatie agrarische bestemming met peildatum

20180409

29-10-2018

Taxateur ontvangt waarschuwing

20180524

24-10-2018

Bepaling planschade door Kamer Wonen taxateur

20180111hb

9-10-2018

Verkort rapport vanwege een boedelscheiding

20180625

9-08-2018

De stichting en taxatie met omissies

20180406

9-08-2018

Taxateur krijgt waarschuwing vanwege waardeverklaring

20180302

25-07-2018

Woningtaxateur schat omzetverwachting horeca

20180115

24-07-2018

Onterechte taxatie in onverhuurde staat

20180309

10-07-2018

Controle bestemmingsplan bij taxatie woning

20180228

10-07-2018

Advies over de tussenmuur

20180321

10-07-2018

De gemeente en het tuincentrum en de taxateur

20180118

23-05-2018

Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst

20170628hb

19-04-2018

Erfpacht en taxeren in het verleden

20180110

19-04-2018

Klantvriendelijkheid en vernieuwingen

20180109

15-03-2018

Locatie en communicatie

20171128

20-02-2018

Verkoopadvies

20170726hb

20-02-2018

Referentieobjecten

20171107

8-02-2018

Teleurgestelde gemeente

20171009

8-02-2018

Taxeren moet zorgvuldig

20170907

20-12-2017

Taxeren in commissie

20170906

28-11-2017

Doel waardeverklaring

20170727

28-11-2017

In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels

20170531a

26-10-2017

Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd

20170710/20170612

24-10-2017

Taxatierapport onvoldoende inzichtelijk

20170622

30-06-2017

Taxatie door een interne taxateur en plausibiliteitsverklaring

20170315a

10-05-2017

Tuchtrecht NRVT van toepassing op taxateur in schadecommissie

20161116

10-05-2017

Taxateur komt tot andere marktwaarde

20161212

31-03-2017

Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving

20161103

15-03-2017

Tijdelijke schorsing taxateur verlengd

20170201

15-03-2017

Gevolgen bestemming voor waardering

20161205

20-02-2017

Geregistreerde taxateur tijdelijk geschorst

20160201

16-02-2017

Belanghebbende bij taxatie in het kader van een echtscheiding

20161017

20-09-2016

Te lage marktwaarde

20160402

26-08-2016

Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract

20160405