Tuchtuitspraken

2 november 2023
NRVT dient na audits diverse klachten in; allen gegrond

Dossiernummer: N23537 / N23538 / N23540 / N23541 / N23546

N23537 NRVT treft bij een audit meerdere rapporten die niet aan de vereisten voldoen. In een rapport met een bijzonder uitgangspunt staat dat niet ...

25 oktober 2023
Meetstaat aangepast na vergeten verdieping, maar geen aanpassing in de referentievergelijking

Dossiernummer: 23531

Nadat de taxateur het taxatierapport heeft afgerond, blijkt dat hij een zolderverdieping is vergeten. Klagers wijzen hem hierop, maar de communicatie ...

20 oktober 2023
Taxatie van woning; geveltaxatie onder voorwaarden toegestaan

Dossiernummer: 23521

Klager heeft een klacht ingediend, hij vindt dat de taxateur geen rapport had mogen uitbrengen omdat er al twee gevalideerde rapporten lagen, het rapp ...

13 oktober 2023
Extra zorgvuldigheid en transparantie gewenst in taxatierapport rondom erfeniskwestie

Dossiernummer: 23533

Er is een taxatierapport opgesteld in het kader van een erfenis. Klager vindt dat de taxateur de staat van de woning onterecht als ‘redelijk’ heeft aa ...

13 oktober 2023
Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht

Dossiernummer: 23567

Een aantal klagers hebben een langlopend conflict met de fiscus over de waardering van hun vastgoedportefeuille. Daarover is eerder een klacht tegen e ...

13 oktober 2023
Bezwaar tegen lagere geschillentaxatie door drie Register-Taxateurs ook in hoger beroep ongegrond

Dossiernummer: 22462HB

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatie door drie taxateurs in het kader van terugkoopregeling In hoger beroep heeft klager in grote lijnen de gronden ...

13 oktober 2023
Gegronde klacht blijft in stand, maar boete vervalt

Dossiernummer: N22483HB

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek Doorlopend Toezicht: rapporten schieten tekort In eerste aanleg heeft het tuchtco ...

12 oktober 2023
Familieperikelen bij erfenis: dat woning deels alleen bereikbaar is via ander perceel, had in het rapport moeten staan

Dossiernummer: 23534

Een dag voor zijn overlijden verkoopt een man zijn woning aan zijn kleinzoon. Bij de verdeling van de erfenis worden vraagtekens gezet bij de verkoopp ...

12 oktober 2023
Weggehaalde dragende muur mag niet ontbreken in een taxatierapport

Dossiernummer: 23536

Er wordt een klacht ingediend over een taxatierapport opgesteld van een woning. Daarin is geen rekening gehouden met een eerder opgestelde bouwkundige ...

10 oktober 2023
Geen nieuwe feiten of omstandigheden; beroep verworpen

Dossiernummer: 22412HB

Uitspraak in eerste aanleg: De bank, erfpacht en een teleurgestelde agrariër In eerste aanleg is door klager, een agrarisch ondernemer, een klacht ...