Tuchtuitspraken

Filter uitspraken

Kamer Register-Taxateur
264
155
187
365
157

Kamer object
144
32
58
278
17

Uitspraak
386
64

Type klager
248
56
7
10
110
16
4
1

Geschonden norm
27
40
17
30
238
3
4

Opgelegde maatregel
18
1
109
1
102
23
2
19
7
9
1
1

Dictum
269
167
1
17
43
1

Datum

Aantal resultaten: 450

27 mei 2024
Taxateur trekt alles uit de kast om te weerleggen dat er reden is hem een maatregel op te leggen

Dossiernummer: N23574

NRVT heeft een audit uitgevoerd, waarbij een drietal taxaties op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed en landelijk en agrarisch vastgoed zijn beoorde ...

13 mei 2024
Taxateur erkent dat zijn taxatie niet voldoet

Dossiernummer: N23587

NRVT heeft een audit uitgevoerd, waarbij een taxatie op het gebied van woonruimte is beoordeeld. Uit de audit blijkt dat in het rapport de kwalitat ...

13 mei 2024
Taxateur erkent dat zijn taxatie niet voldoet

Dossiernummer: N23588

NRVT heeft een audit uitgevoerd, waarbij taxaties woonruimte zijn beoordeeld. Uit de audit blijkt dat in rapport 1 de referentieanalyse onvoldoende ...

13 mei 2024
Taxaties bedrijfsmatig vastgoed te lastig

Dossiernummer: N24593

NRVT heeft een audit uitgevoerd, waarbij een vijftal taxaties op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed zijn beoordeeld. Uit hetgeen in de audit is ...

13 mei 2024
Weinig verbetering na eerdere audit

Dossiernummer: N24597

NRVT heeft na een fieldaudit een aanvullende deskaudit uitgevoerd, waarbij drie taxaties op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed zijn beoordeeld. ...

13 mei 2024
Status conceptrapport in een deskundigenbericht en informatieplicht taxateur

Dossiernummer: 23579

De taxateur heeft tot de opstelling van het rapport opdracht gekregen van de rechtbank in het kader van het uitbrengen van een deskundigenbericht in e ...

17 april 2024
Onvoldoende onderbouwing en GZV taxeren zonder aantekening GZV: voorwaardelijke schorsing

Dossiernummer: N23580

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht in 2021 met aanbevelingen, heeft in 2023 een heraudit plaatsgevonden. Uit de heraudit blijkt volgens ...

11 april 2024
Geen schijn van belangenverstrengeling taxatierapport bij echtscheiding

Dossiernummer: 23569

Een taxateur stelt een taxatierapport op van een woning in het kader van een echtscheiding. Het NWWI weigert het rapport te valideren, omdat de waarde ...

10 april 2024
‘Creatief meedenken’ leidt door tijdsverloop tot oplegging van een waarschuwing

Dossiernummer: N23590

Na een audit in het kader van haar doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten met betrekking tot de taxatie ...

10 april 2024
Essentiële gegevens ontbreken, taxateur erkent tekortkomingen en krijgt een waarschuwing opgelegd

Dossiernummer: N24596

Na een audit in het kader van haar doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie van de vijf beoordeelde taxatierapporten met b ...

19 maart 2024
Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht; incidenteel hoger beroep

Dossiernummer: 23567HB

Uitspraak in eerste aanleg: Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht In eerste aanleg heeft de voorzitter van het tuchtcollege verklaart dat de k ...

5 maart 2024
Helderheid over begrip ‘in volle omvang’ in hoger beroep - Klacht tegen directeur van kantoor in hoger beroep toch ongegrond

Dossiernummer: 23510HB

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatierapport opgesteld door niet bevoegde medewerker tuchtwaardig: NRVT-logo onterecht gevoerd Klager heeft een klach ...

27 februari 2024
Zorgvuldigheid en transparantie; heraudit niet per definitie maatregelverzwarend

Dossiernummer: N23564

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht in december 2021, heeft een heraudit plaatsgevonden in 2023. Hierna heeft NRVT een klacht ingediend ...

27 februari 2024
Onvoldoende ervaring en vakbekwaamheid binnen planschadetaxaties

Dossiernummer: N24594

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder woonruimte. De ta ...

27 februari 2024
Twee taxaties van hetzelfde bedrijf voor twee ex-partners met dezelfde waardepeildatum, met € 1,2 miljoen verschil: klachten gegrond

Dossiernummer: 23551

Een vrouw dient een klacht in over een taxatierapport van een veebedrijf met twee bedrijfswoningen en diverse bedrijfsgebouwen dat zij samen met haar ...

27 februari 2024
Waardering ondergrond onvoldoende transparant in markttechnische update

Dossiernummer: 23568

Een stichting is eigendom van de grond, waarop een aantal woningen is uitgegeven door recht van opstal aan een andere stichting. Met de beëindiging va ...

20 februari 2024
Essentiële informatie ontbreekt in drietal taxatierapporten bedrijfsmatig vastgoed

Dossiernummer: N23577

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder bedrijfsmatig vastgo ...

20 februari 2024
Niet invullen van de vragenlijst ‘Eigen Verklaring 2022’

Dossiernummer: N23581 - N23584

Op 20 februari 2024  heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT. Het betreft hier het, ondanks diverse herinnerin ...

20 februari 2024
Vaststellen staat van onderhoud is geen bouwkundige keuring; waarde diende te worden vastgesteld in onverhuurde staat

Dossiernummer: 23566

De klacht heeft betrekking op het door de taxateur opgestelde taxatierapport in het kader van een bij de rechtbank lopende echtscheidingsprocedure. Eé ...

20 februari 2024
Uitleg op te leggen maatregelen, nonchalante wijze van taxeren levert voorwaardelijke schorsing op

Dossiernummer: N23560

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten van woningen en bedrijfsmatige obj ...

20 februari 2024
Taxateur erkent dat zijn bedrijfsmatige taxaties niet meer voldoen

Dossiernummer: N23563

NRVT heeft een (her)audit uitgevoerd na een audit enkele jaren eerder. Bij de eerdere audit heeft de taxateur de aanwijzing gekregen meer aandacht te ...

19 februari 2024
Geen ‘fair trial', geen PTD maar een SOW en een te zware maatregel

Dossiernummer: 23532HB

Uitspraak in eerste aanleg: Onzorgvuldig handelen buiten werkgebied en expertise bij erfenis In eerste aanleg heeft het tuchtcollege de klacht gegr ...

13 februari 2024
Erfpachttaxaties doorstaan toets van het Tuchtcollege NRVT

Dossiernummer: 23535 / 23550

Recent heeft het Tuchtcollege NRVT enkele uitspraken gedaan in klachten ingediend naar aanleiding van taxaties in het kader van erfpachtherzieningen. ...

12 februari 2024
Permanente bewoning recreatiewoning niet toegestaan

Dossiernummer: N23559

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op één taxatierapport vallend onder woonruimte. Het taxa ...

12 februari 2024
Rapporten niet zorgvuldig en transparant, ook niet na vier eerdere uitspraken: ontzetting

Dossiernummer: N23562

NRVT treft bij een audit meerdere rapporten die niet aan de vereisten voldoen. De rapporten bevatten niet de in taxatierapporten verplichte essentiële ...