Tuchtuitspraken

Filter uitspraken

Kamer Register-Taxateur
249
151
182
339
154

Kamer object
129
28
56
259
17

Uitspraak
356
60

Type klager
241
55
7
10
84
16
4
1

Geschonden norm
27
32
16
27
211
3
3

Opgelegde maatregel
18
1
93
1
94
22
17
7
9
1

Dictum
241
161
1
17
42
1

Datum

Aantal resultaten: 416

15 februari 2023
Verkorte rapporten leiden tot berisping en boete

Dossiernummer: 22434

NRVT heeft in 2021 een desk audit en een field audit uitgevoerd. Hierbij is geconstateerd dat een aantal taxatierapporten van bedrijfsmatig vastgoed n ...

15 februari 2023
Exploitatiegebonden vastgoed: complexer dan woningtaxaties

Dossiernummer: N22465

NRVT heeft bij een audit in het kader van doorlopend toezicht enkele rapporten onderzocht. Een aantal woningtaxaties zijn beoordeeld, maar blijven bui ...

15 februari 2023
Gegronde klacht na heraudit met tekortkomingen bij bedrijfsmatige taxaties

Dossiernummer: N22466

Bij een audit in het kader van doorlopend toezicht in 2020 constateert NRVT dat taxatierapporten niet voldoen aan de regelgeving. De taxateur heeft al ...

15 februari 2023
Berisping na onvolledige rapporten

Dossiernummer: N22469

NRVT heeft in 2021 een desk audit en een field audit uitgevoerd, waarbij is geconstateerd dat een aantal taxatierapporten van bedrijfsmatig vastgoed n ...

15 februari 2023
Waarschuwing nadat essentiële informatie ontbreekt in taxatierapporten

Dossiernummer: N22471

NRVT heeft een melding ontvangen dat een taxatierapport niet voldeed aan de NRVT-reglementen. Dit was aanleiding voor een audit in het kader van doorl ...

15 februari 2023
Rapporten voldoen niet aan de eisen van zorgvuldigheid, transparantie en vakbekwaamheid

Dossiernummer: N22474

NRVT heeft in het kader van doorlopend toezicht een desk audit uitgevoerd, gevolgd door een field audit. Daarbij zijn vijf bedrijfsmatige taxaties beo ...

14 februari 2023
Interne inspectie geweigerd: taxateur heeft juist gehandeld

Dossiernummer: 22491

Klager heeft een planschadeverzoek ingediend bij de gemeente. De taxateur krijgt van de gemeente de opdracht een planschadeadvies op te stellen. De kl ...

13 februari 2023
Klacht omtrent taxatie in het kader van boedelscheiding ongegrond

Dossiernummer: 22441

Klager dient een klacht in tegen een taxateur die een taxatie heeft uitgevoerd van zijn woning. Het rapport is opgesteld in het kader van een boedelsc ...

13 februari 2023
Onjuiste BBMI-staat onvoldoende aangetoond

Dossiernummer: 22453

Een taxateur heeft een taxatierapport opgemaakt van een appartement. De opdrachtgever is ontevreden met het taxatierapport omdat de gebruiksoppervlakt ...

13 februari 2023
Taxatierapport voldoende inzichtelijk en transparant, maar communicatie kan beter

Dossiernummer: 22476

Een taxateur stelt een taxatierapport op van een woning in opdracht van beide eigenaren. Het is de derde taxatie van de woning in het kader van een ec ...

11 januari 2023
Miscommunicatie over verbouwing

Dossiernummer: 22438

Klagers kopen een woning en vragen een taxatierapport (zonder verbouwing) aan voor de financiering. Daarna blijkt dat de woning toch nog verbouwd moet ...

11 januari 2023
Waarschuwing na onvoldoende zorgvuldigheid en transparantie

Dossiernummer: N22433

NRVT heeft in juni 2020 een aantal rapporten opgevraagd bij een taxateur in het kader van doorlopend toezicht. Bijna een jaar later wordt een audit ui ...

11 januari 2023
GZV-rapporten ook na heraudit onder de maat

Dossiernummer: N22446

Bij een audit in 2020 constateert NRVT dat de taxatierapporten van de taxateur niet geheel voldoen aan de reglementen van NRVT. Er zijn aanbevelingen ...

11 januari 2023
Waardering voor fiscale doeleinden: verkort rapport onvoldoende zorgvuldig en transparant

Dossiernummer: N22448

Bij een audit eind 2021 constateert NRVT dat een taxateur twee verkorte taxatierapporten met aanhef ‘resumé waardeoordeel’ heeft opgesteld. NRVT vindt ...

11 januari 2023
Onvoldoende verbetering bij heraudit

Dossiernummer: N22450

Bij een audit in 2019 constateert NRVT dat de taxatierapporten niet geheel voldoen aan de reglementen van NRVT. Daarom volgt in 2021 een heraudit. Daa ...

6 januari 2023
Verkorte rapporten leiden tot voorwaardelijke schorsing en boete

Dossiernummer: N22425

NRVT heeft begin 2020 een audit uitgevoerd bij een taxateur. De taxateur krijgt na de audit een aantal aanbevelingen om zijn rapporten te verbeteren. ...

6 januari 2023
Fictieve situatie niet benoemd als bijzonder uitgangspunt

Dossiernummer: N22435

NRVT heeft begin 2020 een audit uitgevoerd bij een taxateur. Daarbij zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd en met de taxateur besproken. Een ja ...

29 december 2022
NRVT in hoger beroep deels in gelijk gesteld

Dossiernummer: N21034HB / N211235HB / N211236HB

Uitspraak N21034HB in eerste aanleg:   Klacht na audit ongegrond Uitspraak N211235HB in eerste aanleg: Audit als leermoment: geen maatregel nodig ...

22 december 2022
Klacht over te lage waarde na verbouwing

Dossiernummer: 22455

Volgens klager is door de taxateur de waarde onvoldoende onderbouwd in het taxatierapport. Klager voert aan dat door de taxateur meerdere referentieob ...

22 december 2022
Gebreken in een tweetal rapporten leiden tot berisping

Dossiernummer: N22449

In een audit worden twee taxatierapporten beoordeeld. NRVT constateert dat er nogal wat ontbreekt in de rapporten. Zo ontbreken voldoende en juiste re ...

22 december 2022
Gebreken in een tweetal rapporten; taxateur voert geen verweer

Dossiernummer: N22464

In een audit worden twee taxatierapporten beoordeeld. NRVT constateert dat er nogal wat ontbreekt in de rapporten, zoals de plausibiliteitstoets. Daar ...

20 december 2022
Memo na schade door verlate opleverdatum: geen PTD, maar ook geen SOW

Dossiernummer: 220311

Klagers hebben werkzaamheden uitgevoerd voor een vastgoedontwikkelaar. Deze werkzaamheden werden later opgeleverd dan afgesproken. De vastgoedontwikke ...

19 december 2022
Geen interne inspectie, reden blijft onduidelijk

Dossiernummer: N22451

In mei 2021 heeft NRVT in het kader van Doorlopend Toezicht een field audit uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat de taxateur een taxatierapport he ...

16 december 2022
De bank, erfpacht en een teleurgestelde agrariër

Dossiernummer: 22412

Een agrarische ondernemer dient een klacht in over een taxateur. Hij stelt dat de taxateur zijn bedrijf veel te laag heeft gewaardeerd. Een andere tax ...

16 december 2022
Windmolenpark: taxatierapport of SOW?

Dossiernummer: N22428

NRVT heeft in april 2021 een field audit uitgevoerd bij de taxateur. Daarbij is een taxatierapport beoordeeld waarin de waarde van 18 objecten is vast ...